Coaching

A folyamat érdekes és izgalmas is, lesz részed kellemes és gyötrő élményekben is. Sok minden fog történni veled. Ez az ismeretlenség az utazás legnagyobb vonzereje. 

Michael A. Singer

Ha velem indulsz el a harmónia felé vezető utadon, az alábbi, coachingról alkotott gondolataimmal és sok saját élménnyel találkozol.

A coaching folyamatban való részvétel által, képes leszel teljesebbé válni, ami megjelenik a magánéletedben és a munkádban egyaránt. A coaching magába foglalja az egyéni, és a környezetedet is érintő helyzeteidet, rád pedig mentális, lelki, fizikai egységként tekint, és figyelembe veszi a környezet aktuális, „itt és most”, rád gyakorolt hatását. A coaching folyamat segítségével felszínre hozhatod a benned rejlő kreativitást, a belső erőt, a törekvést, ami a kiteljesedéshez szükséges. A folyamatban való önkéntes részvétel feltételezi az igényedet az egyensúlyra.* Megértheted a problémaid mögött rejlő valódi szükségleteid, ezáltal képessé válsz az akadályok helyett ezekre fókuszálni. Elköteleződsz egyfajta tanulási folyamat mellett a téged érintő hétköznapi kérdésekben. A coaching folyamatban való részvétel eredményeként, a motivációdat a megfelelő szinten tartva, vagy észrevéve annak változásait, képessé válsz célok kitűzésére és a cselekvésre, vagyis a haladásra, ezáltal előidézve a kívánt változást. Mivel a coaching folyamat által az önállóság erősödik, így képessé válsz arra, hogy meglévő erőforrásaidra, képességeidre építve juss túl az elakadásokon, ill. old meg a problémáidat. Harmath Viki

Nincs két egyforma coaching folyamat. Minden ember egyedi és megismételhetetlen, s mivel a coaching folyamat az adott helyzethez igazodik, így ugyanez az egyediség jellemzi.

*Az egyensúly ebben az esetben számomra egyrészt a szélsőségek felé történő eltolódás felismerését jelenti, amit gyakran tapasztalok a klienseimnél, mint probléma-megoldási stratégiát. Másrészt a coaching segítségével, több választási lehetőség bontakozik ki számodra.