ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Harmath Viktória egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhelye / levelezési címe: 9022 Győr, Szent István út 14.
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal
Nyilvántartási száma: 34849411
Telefonszáma: 30-924-63-99
E-mail címe: info@onbecsulesem.hu

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. Az adatkezelési tájékoztató céljai, az adatkezelés jogalapjai

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a vonatkozó jogszabályok (az Európai Parlament, Bizottság és Tanács (EU) 2016/679. Rendelet Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, Röviden: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) a velem kapcsolatot felvevő felhasználók (továbbiakban Felhasználó) biztosítva legyenek arról, hogy a szolgáltatások igénybevétele során keletkezett személyes adatai jogszabályban előírtaknak megfelelően kerülnek felhasználásra.

A weboldal üzemeltetője (a továbbiakban Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 RENDELETE alapján az oldal felhasználói, látogatói (a továbbiakban Felhasználó) felé az alábbi tájékoztatást adja.

IV. Az adattárolás lehetséges esetei:

1. Kapcsolatfelvételi űrlap és önálló e-mail cím

A weboldal felületéről működtethető levelezési rendszeren keresztül az alábbi esetekben és módon végez az adatkezelő személyes adatokkal összefüggő adatkezelést. Amennyiben a Felhasználó elektronikus üzenetet küld a weboldal felületéről, vagy önálló üzenetet, úgy a Felhasználó elektronikus levelezési címe az Adatkezelő levelezési rendszerében megjelenítésre és megőrzésre kerül.

A levelet teljes tartalmában tárolja a levelezési rendszer, így a levélben feltüntetett egyéb személyes adatok is megőrzésre kerülnek.

Külön nyilvántartási rendszert az Adatkezelő nem üzemeltet az adatokat egyéb módón nem tárolja.

Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon név és email cím megadása szükséges. Ezeket az adatokat Adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli.

Az üzenetküldés során keletkező információkat és adatokat Adatkezelő bizalmasan kezeli és harmadik félnek nem adja át.

Az adatok biztonsága érdekében Adatkezelő felhasználónévvel, tűzfallal és külön jelszavas WIFI-vel ellátott számítógépet használ.

Az adatkezelő személye:

A fenti adatokhoz kizárólag az adatkezelő – aki a levelező rendszer kizárólagos üzemeltetője és jogosultja – fér hozzá.

Adatkezelő neve és elérhetősége:

Lásd: I. Az adatkezelő pontban.

2. Számlázás

Adatkezelő az igénybevett szolgáltatás díjáról számlát állít ki, melyre jogszabály kötelezi. Ehhez szükséges a számlázási név és cím megadása.

3. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

Amennyiben felhasználó az I. Az adatkezelő pontban kihelyezett telefonszám felhívása során lép kapcsolatba Adatkezelővel, így az látni fogja a telefonszámát és bemutatkozás során megismeri a nevét. Felhasználó hozzájárulása alapján, ezen adatok kezelésének a célja a tájékoztatás, ill. visszahívás, amennyiben adatkezelő nem vette fel a telefon. A telefonszámot és a hozzá kapcsolódó nevet Adatkezelő nem menti el és más módon nem tárolja.

Cookie (Süti)

A legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében az oldalak többségéhez hasonlóan,  ez a weboldal is cookie-kat (sütiket) használhat.

A böngésző beállításainál is módosítható, hogy a weboldalra látogató elfogadja vagy visszautasítsa-e a sütiket. Ennek módja böngészőről böngészőre változik, ezért érdemes a böngésző súgó funkcióját segítségül hívni. Ha valaki úgy dönt, hogy visszautasítja a sütiket, akkor a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek.

V. Az adatkezelés célja és jogcíme:

Az adatkezelést az Adatkezelő a tanácsadói tevékenység (coaching, kiscsoportos személyiségfejlesztő tréning) megszervezésével kapcsolatban a felhasználókkal történő kapcsolattartás folyamatos biztosítása, ill. számlázás érdekében végzi. Az adatok elkérésének célja tehát a coaching folyamatok, ill. kiscsoportos személyiségfejlesztő tréningek zökkenőmentes lefolytatása, mely a Felhasználó érdekeit szolgálja.

Az adatok biztonsága érdekében Adatkezelő felhasználónévvel, tűzfallal és külön jelszavas WIFI-vel ellátott számítógépet használ.

Az adatkezeléshez a Felhasználó azzal hozzájárul, hogy az elektronikus levelet az Adatkezelő részére megküldi.

Jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával, a felhasználók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat a vállalkozás a közös munka ideje alatt használhatja.

VI. Az érintett jogai:

A személyes adatokat megadó Felhasználó a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: rendelkezésre bocsátás, hozzáférés, tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, adathordozáshoz való jog, tiltakozás az adatkezelés ellen.

Kapcsolattartó neve: Harmath Viktória

Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdésével az alábbi elérhetőséghez fordulhat: info@onbecsulesem.hu

VII. Az adatkezelés megszűnése:

Az Adatkezelő az adatok levelezési rendszerben történő tárolását a Felhasználó kérésére haladéktalanul köteles megszüntetni.

Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a működtető, üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.

A weboldalt Harmath Viktória egyéni vállalkozó üzemelteti.
Tárhelyszolgáltatás:
DiMa.hu Kft.
4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1.
Telefonszáma: 06-52-322-122, 20-577-41-82
E-mail címe: info@dima.hu
(Saját domaines e-mail címre érkező e-mailek továbbítása.)